Hui Lau Shan, Bellevue, WA

Hui Lau Shan, Bellevue, WA

Noobowl, San Francisco, CA

Noobowl, San Francisco, CA

Frying Fish, Bellevue, WA

Frying Fish, Bellevue, WA

FU 11, Bellevue, WA

FU 11, Bellevue, WA

Rain Cafe, Seattle, WA

Rain Cafe, Seattle, WA

Honey Court, Seattle, WA

Honey Court, Seattle, WA

Top Gun Seafood Restaurant, Bellevue, WA

Top Gun Seafood Restaurant, Bellevue, WA

Jade Garden, Seattle, WA

Jade Garden, Seattle, WA

Meet Fresh, Bellevue, WA

Meet Fresh, Bellevue, WA

Dumpling Factory, Bellevue, WA

Dumpling Factory, Bellevue, WA

Kung Fu Tea, South Center, WA

Kung Fu Tea, South Center, WA

Imperial Garden, Kent, WA

Imperial Garden, Kent, WA

Rain Cafe, Belltown, WA

Rain Cafe, Belltown, WA

Little Ting’s Dumpling

Little Ting’s Dumpling

On The Fly

On The Fly

Noobowl, San Jose, CA

Noobowl, San Jose, CA

Yong He Soybean Milk, Aisa

Yong He Soybean Milk, Aisa

Da Dong, China

Da Dong, China

Tang Dun Restaurant, Beijing, china

Tang Dun Restaurant, Beijing, china

Four Seasons Restaurant, Tianjin, China

Four Seasons Restaurant, Tianjin, China

Four Season Restaurant, China

Four Season Restaurant, China

Tang Dun Restaurant, Fangshan, China

Tang Dun Restaurant, Fangshan, China

Youth Community, China

Youth Community, China

Four Season Restaurant, China

Four Season Restaurant, China

Mansion Tea House, China

Mansion Tea House, China

Liaoning Panjinchuan Jiaoxiang Hot Pot Restaurant, China

Liaoning Panjinchuan Jiaoxiang Hot Pot Restaurant, China

Dear Deer Restaurant, China

Dear Deer Restaurant, China

Shochiku Japanese Cuisine, China

Shochiku Japanese Cuisine, China